MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

30.12.2019.

Boje izazivaju različite asocijacije – od čega to zavisi?

Znamo da boje značajno utiču na naša osećanja, a takođe znamo da se u različitim delovima sveta različite boje drugačije „posmatraju”. Upravo te kultorološke razlike vezane za viđenje boja istražila je jedna studija i pokazala da osećanja koja različite boje izazivaju kod ljudi zavise od toga iz koje oni zemlje dolaze. Procenat tačnog povezivanja bio je čak 80 odsto.

Grupa istraživača sa nekoliko svetskih univerziteta imala je grupu od oko 700 ispitanika iz Kine, Grčke, Velike Britanije i Nemačke. Nakon što su pročitali nazive 12 ponuđenih boja, dobili su zadatak da svaku od njih povežu sa nekom emocijom koju budi u njima.  Boje koje su izazvale najviše emocija bile su crvena, crna i roze, dok su braon i ljubičasta budile slabije asocijacije. Crna je većinu ispitanika asocirala na tugu, dok je kod kineskih ispitanika to bila bela boja (u Kini se na sahranama tradicionalno nosi belo). Kod crvene boje, mišljenja su bila podeljena. Budila je pozitivne emocije poput ljubavi i zadovoljstva, ali i negativne kao što su mržnja i bes.



Naučnici su za studiju slučaja koristili jednu vrstu veštačke inteligencije – mašinsko učenje – koje koristi podatke da „istrenira“ program da napravi korelacije koje nisu lako vidljive i očigledne ljudima, što predstavlja značajan napredak u istraživanju ljudskih emocija.