MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

13.07.2021.

Da li jezgro Zemlje postaje deblje?

Iz nepoznatih razloga talasi se znatno brže kreću kroz Zemljino jezgro kada putuju između Severnog i Južnog pola, nego kada prolaze kroz ekvator. Ova misterija je otkrivena uz pomoć analize seizmičkih talasa, ali naučnici još uvek nisu utvrdili zbog čega se to dešava.

Prema poslednjim istraživanjima tokom kog su naučnici koristili simulaciju koja se odnosi na rast Zemljinog jezgra, došlo se do zaključka da bi uzrok mogao da bude u postepenom iskrivljenju, gde se na jednoj strani brže formiraju kristali gvožđa u odnosu na drugu.Navodi se i da ovakav asimetrični rast ne znači da je unutrašnje jezgro deformisano. U proseku, poluprečnik unutrašnjeg jezgra svake godine raste za oko jedan milimetar.