MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

30.01.2019.

Nova opcija na Viberu

Viber aplikacija postoji već osam godina i jedna je od prvih aplikacija koja se pojavila na tržištu za besplatnu razmenu poruka.

Od tada, međutim, veliki broj konkurenata i inovacija koje se pojavljuju teraju Viber da konstantno unapređuje svoj softver i kvalitet usluga, jer milijarda registrovanih korisnika očekuje laku i brzu komunikaciju korišćenjem ove aplikacije.Sve popularnije glasovne poruke pružaju upravo to – brzinu komunikacije. Na svim aplikacijama ovog tipa, pa i na Viberu, stalno raste broj poslatih i primljenih audio poruka među korisnicima. Ljudi se polako navikavaju da izgovaraju glasovne komande svojim digitalnim asistentima, a preferiraju i da govore umesto da kucaju. Otud vrtoglava popularnost glasovnih poruka.Ipak, nedostatak ovakvih poruka je što, koliko god pošaljiocu bilo lakše da ih snimi, primalac nije uvek u mogućnosti da ih presluša. To pogotovo važi za dugačke poruke od po 15 minuta, koliko Viber dozvoljava da snimite. Zato je Viber najavio novu opciju koja će poslatu glasovnu poruku prebaciti u kucani tekst primaocu. Ovo bi olakšalo komunikaciju svima.Još uvek se ne zna kada će tačno ova opcija biti funkcionalna, ali je najavljena za bližu budućnost.


Nemanja

31.01.2019. 15:35

Ok