MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

26.03.2020.

Otkrivena nova planeta

Ranije je otkrivena zvezda Proksima Kentauri koja je od Zemlje udaljena samo 4,2 svetlosne godine. Proksima Kentauri važi za zvezdu koja je najbliža našem Suncu, a nalazi se u trojnom sistemu Alfa Kentauri i spada u klasu crvenih patuljaka među tim nebeskim telima.

Zahvaljujući teleskopu u Čileu istraživači su uspeli da prate svetlosne signale koji su dolazili iz tog pravca i sada je na tu temu objavljena nova studija. Nju čine podaci koji su prikupljani 17 godina tokom posmatranja ove zvezde i objekata koji kruže oko nje. Na osnovu dokaza, studija ističe da oko Proksime kruži još jedna planeta. Autor studije i istraživač sa odeljenja za fiziku na Univerzitetu na Kritu, Fabio Del Sordo, ističe da je planetarni sistem Proksime Kentauri mnogo složeniji nego što smo mislili.Novootkrivena planeta, Proksima c, najverovatnije je „superzemlja“ sa masom većom od Zemljine, ali manjom od Uranove i Neptunove. Istraživači procenjuju da njena orbita oko Proksime Kentauri traje 5,2 godine. Međutim, veruje se da je radijacija najverovatnije sa ove planete uklonila ključne elemente za život, kao što su vodonik, kiseonik i azot. Ostaje da vidimo da li će nam ova studija doneti još neko novo otkriće, ali će joj sigurno biti potrebno još detaljnije istraživanje.