MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

07.04.2018.

Path potencijalna zamena za Facebook

Jedinstvena društvena mreža osnovana još 2010. godine od strane bivšeg zaposlenog u Facebook-u, Dejva Morina, danas privlači više pažnje. Izgleda da je iskoristila Facebook skandale i uspela da se svojom idejom probije do publike.

Da pojasnimo Morinov projekat: kako je u Facebooku radio na razvoju tehnologija poput Facebook Connect-a, učinilo mu se već tada da je preterano sklapanje virtuelnih prijateljstava između nepoznatih ljudi, dovelo do prevelikog širenja ličnih informacija koje ne treba da se dele sa potpunim strancima. Zato je počeo da veruje u stvaranje mreže koja će omogućiti ljudima da dele svoje podatke samo sa najbližima – porodicom i bliskim prijateljima.Pošto je napustio Facebook, svoju ideju pretvorio je u delo kreirajući Path na kojem je broj prijatelja bio ograničen na 50 (taj broj je naknadno povećan, a kasnije je postao neograničen). Ova mreža, ipak, na samom početku nije doživela veliki uspeh, ali ju je 2015. godine Morin prodao južnokorejskoj kompaniji, koja izgleda, ima snažniji cilj – obnavljanje Path-a i privlačanje onih korisnika koji su se razočarali u Facebook.Pojava nove verzije Path-a mogla bi se ostvariti u kratkom roku i postati nova platforma, pretnja Facebooku koji je u poslednje vreme doživeo više ozbiljih skandala.