MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

05.04.2021.

Pronađena muva koja je stara 47 miliona godina!

Međunarodni tim naučnika iz Beča pronašao je u jami „Mesel“ u Nemačkoj fosilne ostatke do sada nepoznate vrste muve.

Budući da je u stomaku muve pronađen polen različitih biljaka, na taj način je dobijen i uvid u način ishrane kod ove muve, tadašnju ekologiju i ulogu muve kao oprašivača. Polen koji se nalazi u stomaku muve iz roda Hirmoneura, naučnicima daje jasnu sliku o njenom okruženju, biološku interakciju muve i biljaka, kao i na koji način se ova muva ponašala prilikom uzimanja hrane.U današnjem vremenu se za tipične oprašivače smatraju pčele, leptiri i bumbari, a malo je poznato da i muve imaju ulogu u procesu oprašivanja.