MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

28.12.2020.

Voda na Marsu? Da, ali pre 4 milijarde godina

Veliki kanali na Marsu i ogromni valovi na površini nagoveštavali su da su u prošlosti Mars pogodile katastrofalne poplave, a sada su naučnici uvereni da pomoću uzoraka koje je prikupio rover "Kjuriositi" mogu i da dokažu da je zaista bilo megapoplava u krateru Gale.

Megapoplave su prvi put identifikovane analizom detaljnih sedimentoloških podataka. Depoziti koje su ostavile megapoplave ranije nisu mogli biti identifikovani podacima orbitera.Naučnici pretpostavljaju da je poplave izazvao udar velikog meteora koji je stvorio dovoljnu količinu toplote da bi mogao da otopi led na planeti. Samim tim, tada se oslobađao ugljen-dioksid i metan, koji su u kombinaciji sa vodom isparili i formirali toplotu, kao i vlažnu klimu, koja je opstala veoma kratko. To je dovelo do kiša na Marsu, voda se slila i poplavila krater Gale.Prisustvo vode bi moglo da znači da je na Marsu, makar u nekom trenutku, postojao i život - ali naučnici još nisu uspeli da pronađu tragove koji bi potvrdili ovu teoriju.