MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

13.05.2019.

Voda na Mesecu

Mesec, kao nama najbliže nebesko telo, predmet je proučavanja naučnika već stotinama godina.

Poslednjih decenija, otkad je i tehnologija napredovala dovoljno da stignemo do Meseca, izučavanja se sve više produbljuju. Tako, sastav ovog satelita, šta se nalazi na njegovoj površini i u atmosferi predmet je debate.Voda ispod površine Meseca registrovana je još davne 1999. godine, a nakon toga i 2009. godine kada su letelice proletale pored Meseca. Naučnici su to objašnjavali tako da ju je doneo neki meteroid ili sunčeva prašina. Primećivanje postojanja vode se uglavnom podudaralo sa naletima meteroida, otud takvo objašenjenje.Međutim, sama količina vode je veća od one za koju se pretpostavlja da bi meteroid mogao izazvati, što je naučnike navelo da razmišljaju o tome šta se nalazi ispod površine Meseca. Iako je sama površina veoma suva, na dubini od minimum tri metra mogu se pronaći tragovi vode. Imajući u vidu da postoje neki delovi Meseca koji su večitoj senci i da samim tim sigurno gube određeni deo vode tokom vremena, dolazi se do zaključka da je voda na Mesecu možda nastala još tokom formiranja ovog satelita i da se vremenom gubi i obnavlja udarima meteorita.