MainMenu

x
Čik prestani

Čik prestani

12.04.2021.

Život na Zemlji je nastao iz - grmljavine?!

Prema istraživanjima, milioni udara gromova su možda zapravo baš ono što je trebalo da se desi kako bi nastao život na Zemlji - jer je za život zapravo potreban fosfor, koji je njihov glavni sastojak.

Pre 4 milijarde godina kada je Zemlja bila mlada i kada je površina naše planete svakodnevno bila „bombardovana“ milionima udaraca gromova, stvorili su se temelji za stvaranje života.Ipak, među stručnim krugovima je dugo vladalo mišljenje da su zapravo meteoriti ti koji su isporučili elemente koji su potrebni da se stvori život na Zemlji, budući da meteoriti sadrže fosfor koji se može otopiti u vodi.Međutim, s obzirom da je život nastao pre 3,5 do 4,5 milijardi godina - u periodu kada je manje meteorita uticalo na Zemlju - nove teorije pretpostavljaju da su za nastanak život ipak zaslužni udari gromova.Šta vi mislite kako je došlo do života na Zemlji?